اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون

  اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون چیست ؟ اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون از روشهای جدید و کارآمد تصفیه آب می باشد. این سیستم در تصفیه صنعتی و نیمه صنعتی ، کشاورزی و دستگاه تصفیه آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. اسمز معکوس به فرایندی گفته می شود که تحت فشار خاص ، جریان اسمزی آب […]

اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون ادامه مطلب »