نصب صحیح بالب شیر انبساط

نصب صحیح بالب شیر انبساط

نصب صحیح بالب شیر انبساط

محل و نصب بالب شیر انبساط ترموستاتیک برای عملکرد مناسب سیستم بسیار مهم است و باید در انتخاب محل نصب آن دقت شود. بالب باید به یک خط مکش افقی در خروجی اواپراتور متصل شود. اگر امکان نصب افقی بالب میسر نیست ، باید آن را روی یک خط عمودی رو به پایین نصب نمود. هرگز نباید بالب را روی تله روغن یا بعد از آن نصب نمود. زیرا تجمع مبرد مایع یا مخلوطی از مبرد مایع و روغن که در تله روغن حبس شده ، به طور کاذب بر دمای بالب تأثیر می گذارد و منجر به کنترل نامناسب سوپاپ شیر انبساط می شود.

پیشنهاد مطالعه مطالب مرتبط :

 

محل و نصب بالب شیر انبساط در خطوط ساکشن

در خطوط ساکشن 8/7 اینچی و بزرگتر، باید بالب شیر را در ساعت 4 یا 8 در کنار خط افقی و موازی با آن و با توجه به جهت جریان مبرد نصب نمود. در خطوط ساکشن کوچکتر ، بالب را می توان تقریبا در هر جایی از لوله ساکشن نصب نمود. اما هر گز نباید آن را زیر لوله ساکشن نصب کرد. زیرا معمولاً مخلوط روغن و مبرد مایع در آن نقطه وجود دارد.

نصب صحیح بالب شیر انبساط

راه حل کنترل مناسب شیر انبساط

برای نصب صحیح بالب شیر انبساط و کنترل مناسب شیر انبساط ، انتقال حرارتی بسیار بالا بین بالب و خط ساکشن ضروری است. همواره باید بالب را با دو تسمه فلزی به یک بخش صاف و تمیز از لوله ساکشن ، نصب نمود.

لوله کشی مناسب خط ساکشن معمولاً شامل یک خط افقی خروجی از اواپراتور می باشد که بالب شیر انبساط به آن متصل است. این خط باید دارای یک شیب ملایم رو به خروجی جهت جلوگیری از برگشت روغن به اواپراتور باشد. اگر بعد از آن ، سیکل دارای یک رایزر عمودی باشد ، باید دقیقا قبل از رایزر یک تله روغن نصب شود.

مطالب مرتبط:

 

سیستم چند اواپراتوری

چنانچه چند اواپراتور ، به صورت موازی در یک خط نصب شده باشند ، باید لوله کشی به گونه ای انجام شود که جریان مبرد خروجی هر اواپراتور ، بر اواپراتور دیگر و بالب نصب شده روی آن ، تاثیر نگذارد. در صورت نیاز می توان برای هر خط از تله روغن مستقل استفاده نمود.

برای لوله کشی خط ساکشن هنگامی که کمپرسور پایینتر از اواپراتور قرار دارد ، باید یک لوله رایزر عمودی تا سطح بالایی اواپراتور نصب نمود ، تا از تخلیه مستقیم مبرد مایع به واسطه گرانش به داخل کمپرسور ، هنگام خاموشی سیکل ، جلوگیری کند. اگر از روش  پمپ دان جهت خاموش کردن سیستم استفاده شود ،  می توان از نصب این رایزر ، صرف نظر نمود.

نصب صحیح بالب شیر انبساط

 

در اواپراتورهای دمای پایین بالب باید در نقطه‌ای که دمای آن با دمای اواپراتور در طول زمان خاموشی یکسان است ، نصب شود. این کار از ورود احتمالی مبرد به اواپراتور ، هنگام توقف کمپرسور جلوگیری می کند. هنگام عایق کاری بالب ، از عایقهای غیر جاذب آب برای جلوگیری از یخ زدن آن ، استفاده نمایید. هرگز بدنه شیر انبساط و بالب آن نباید در جریان هوای خروجی از اواپراتور قرار گیرد. زیرا تاثیر مستقیم هوای خروجی از اواپراتور باعث می شود تا شیر انبساط ترموستاتیک دچار خطا شده و جریان ورود مبرد را کاهش دهد.

 

نوشته‌های تازه

سایر مطالب و مقالات

پیمایش به بالا